Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (English:
Blessed be the Land of Zimbabwe) (literally
translated “Lift High Zimbabwe’s Banner”);
Zimbabwean Ndebele: Kalibusiswe Ilizwe
leZimbabwe) is the national anthem of
Zimbabwe.